Nyhetsbrev fra Aventa - desember 2018 
Les dette nyhetsbrevet i nettleser

Renewable Energy gap in heating  unacceptable, according to EU Commission

Klimakonferansen i Katowice er avsluttet og på nytt ble behovet for dramatiske kutt i bruken av fossile brensler understreket. Det handler om livsgrunnlaget for framtidige generasjoner. Løsningen er fornybar energi, dvs. energi som direkte eller indirekte hentes fra sola.

I Norge er oppmerksomheten i stor grad rettet mot transportsektoren, som er en viktig kilde til utslipp av klimagasser. Men det er også andre sektorer som bidrar med betydelige utslipp. Aventa fokuserer nå på  energibruken i landbruket og i fjernvarmesektoren, der det handler om produksjon av varme. IEA (Det internasjonale energibyrået) har også pekt ut disse områdene som viktige satsningsområder for solvarme.

Internasjonalt er energibruken til varme langt mer utfordrende enn i Norge, hvor vi får elektrisitet fra vannkraften. Dette illustreres kraftfullt av følgende policy-artikkel fra EU:

Renewable Energy gap in heating “unacceptable”, according to EU Commission
Heating and cooling is responsible for 51% of final energy use in Europe and represents about 27% of CO2 emissions, according to the Commission. We need to achieve at least 27% renewable share in heating and cooling in order to reach the EU’s minimum target of 27% renewables in total energy consumption by 2030.

Aventas teknologi er utviklet i samarbeid med ledende europeiske forsknings- og kunnskapsmiljøer, og vi merker en betydelig økende interesse i forbindelse med det grønne skiftet som pågår. Vårt forkus på ny materialbruk som senker prisene og ikke minst bygningsintegrerte løsninger er helt i tråd med internasjonale utviklingstrender, og vi er deltakere i store internasjonale prosjekter med støtte  fra både EU, nordiske land og fra Tyskland. I løpet av 2019 vil Aventa også starte salg i utvalgte europeiske land.

Aventa har tatt internasjonal patent på termosyfon-solfanger

Sammen med det tyske forsknings-instituttet Fraunhofer ISE, har Aventa fått godkjent europa-patentet for det nye termosyfon-konseptet for solvarme. Produktet er også patentbeskyttet i Kina.

Systemet er et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann. Det opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og har en gunstig pris. Solfangerne er laget i polymermaterialer, det betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Solenergi er ofte den best egnede energi-kilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. UNHCR har kjøpt termosyfonsystemer fra Aventa, som skal brukes til oppvarming av vann til hygieneformål i flykningeleire. Det er også levert termosyfoner til det italienske selskapet EDILSIDER S.p.A Modular Housing, som lager boligenheter for flykningeleire og der solfangerne skal integreres i bygningsskallet.

Vi ønsker alle våre kontakter en god jul og godt nytt år!

Aventa AS, Tlf: +47 46 67 66 97, epost@aventa.no, www.aventa.no

For å endre dine brukerinnstillinger, klikk her.