Nyhetsbrev fra Aventa - oktober 2018 
Les dette nyhetsbrevet i nettleser

Solvarme i fjernvarme også i Norge?

Banner fra nettsiden urbanenergi.no. Se program for Fjernvarmedagene her

Et samarbeid mellom fjernvarmeselskap og solvarmeleverandør kan være en parallell til samarbeidet solcelleselskapene har med elektrisitetsleverandørene. Det vil forsterke fjernvarmeleverandørenes miljøprofil, bidra til redusert norsk CO2 utslipp, og samtidig gjøre solvarme til en faktor i energipolitikk og planlegging. I mange europeiske land støttes nå installasjon og modernisering av fjernvarmeanlegg med høy fornybarandel, og solvarme pekes ut som særlig interessant (IEA SHC Solar Academy 2018). Aventa er involvert i flere konkrete prosjekter gjennom deltakelse i Horizon 2020-prosjektet ReLaTED.

Her i Norge er Akershus Energi sin solpark fra 2013 det eneste eksempelet på fjernvarme basert på solvarme, til tross for at prosjektet er meget vellykket. Sol i fjernvarmen - hvor kommer det neste anlegget?, spør Norsk Fjernvarme nå på Fjernvarmedagene Urban Energi, som går av stabelen på Fornebu den 16. og 17. oktober. Aventa deltar i en paneldebatt om temaet på konferansen. Målet er at også Norge skal bli oppmerksom på den internasjonale trenden med sterk vekst i kombinasjonen solvarme/fjernvarme. I følge IEA (det internasjonale energibyrået) har nettopp denne kombinasjonen både økonomiske og miljømessige fordeler.

Aventa har styrket egenkapitalen for videre satsning på nytt solenergisenter på Hærøya

Aventa har tatt initiativ til et nytt produksjonsanlegg for solenergi på Herøya. Der skal næring og forskning samspille i fremstillingen av strukturerte plater i polymermaterialer, som tåler temperaturer opp mot 200 grader over tid. Anlegget vil være det første i sitt slag, og produktene som skal produseres er blant annet solfangere, overdekningsplater til store varmemagasiner og utstyr for avsaltning av sjøvann (til rent drikkevann).

Flere partnere er involvert i utviklingen, og et forprosjekt, finansiert av Innovasjon Norge, er nylig avsluttet med godt resultat. For å kunne ha fullt trykk i det videre arbeidet, har Aventa styrket egenkapitalen gjennom en rettet emisjon.

ICEP - produksjonslinje for ekstruderte høytemperaturbestandige polymerplater

Aventa vertskap for IEA-SHC Task 54 – Price reduction of solar thermal systems 

Aventa var i slutten av forrige måned vertskap for det 7. og siste ekspertmøtet i IEA-SHC Task 54 – Price reduction of solar thermal systems. Prosjektet ledes fra Fraunhofer ISE i Tyskland, og har som målsetting å få til en prisreduksjon på hele 40% for termisk solenergi. Hele verdikjeden for solvarme er satt under lupen for å avdekke potensialet for både tekniske og ikke-tekniske kostnadsreduksjoner. Det viktigste resultatet fra prosjektsamarbeidet er et nytt universelt verktøy for å beregne hva en produsert kWh fra et solvarmeanlegg faktisk koster – en beregningsmodell for såkalt levelized costs (LCoH). Prosjektet har vært svært vellykket, og det søkes nå om forlengelse.

Les mer om prosjektet på nettsiden

Aventa AS, Tlf: +47 22 12 16 14 10, epost@aventa.no, www.aventa.no

For å endre dine brukerinnstillinger, klikk her.