Nyhetsbrev fra Aventa - mai 2018 
Les dette nyhetsbrevet i nettleser

Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie 

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. Sammen med en bergvarmepumpe skal solfangerne levere energi til både oppvarming og til varmt tappevann. Varmen fordeles med vannbåren gulvvarme. 

NP-Bygg har vært hovedentreprenør i prosjektet, som ble formelt overlevert til byggherre forrige uke. Installasjon av solvarmeanlegget har Rørleggerkontakten stått for.

Solfangere på taket av Dr. Dedichens vei 26 C
Illustrasjon:Aventa AS

UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. Fotovoltaiske systemer sørger for lys og drift av elektonisk utstyr, solkokere brukes til matlaging og soltermiske systemer produserer varmt vann til sanitæranlegg.

Interessen for solvarmeanlegg sterkt økende, og mye tyder på at solvarmesystemer vil bli brukt i en langt større skala i årene som kommer for å dekke det enorme behovet for varmt tappevann til hygieneformål. Aventa sendte nylig 80 stand-alone solfangere til Uganda. Leveransen er den første via UNHCR.  

Les mer i artikkel publisert av Solarthermalworld.org

AventaSolar thermosiphon systems lastes i container for transport til Uganda.
Foto: Aventa

H2020-prosjektet RELaTED integrerer solfangere i lavtempererte fjernvarmenett 

RELaTED er et Horizon 2020-prosjekt som fokuserer på økt bruk av fornybare energikilder i fjernvarmenett. Det innovative ved konseptet er at distribuerte lavtemperatur energikilder/-teknologier, blant annet solfangere, inkorporeres i lavtemperatur fjernvarmesystem - på samme måte som i et smartnett med plusskunder. 4 fjernvarmenett i 4 land tilrettelegges for lavtemperatur energikilder og 3 av dem skal implementere termisk solenergi. Aventa er en av to solvarme-leverandører som skal levere bygningsintegrert solfangere til nettverkene:

1) Beograd/Serbia - 50% av Beograds 1.65 millioner innbyggere får energitjenester fra et stort fjern-varmeanlegg som driftes av Beoelektrane. Et av sub-nettverkene skal omdannes til et lavtemperaturnettverk, og bygningsintegrerte solfangere skal bidra til energiforsyningen sammen med varmepumper, spillvarme og en solfangerpark. "RELaTED kan være en viktig trigger for videre prosjekter med bygnings-integrerte solfangere i kombinasjon med lavtemperatur fjernvarme", sier prosjektleder hos Beoelektrane, Bojan Bogdanović

2) Vinge/Danmark - Vinge er det største urbane utviklingsområdet i Danmark og er designet som en grønn smart-city med bærekraftig energistruktur. Målet er å integrere en størst mulig andel av nye fornybare energikilder i et ultra-lavtemperatur fjernvarmenett på en mest mulig lønnsom måte for både byggeiere og fjernvarmeselskap. Solfangere, varmepumper, bioenergi og spillvarme bidra til energiforsyningen.

3) Iurreta/Spania - Demonstrasjonsområdet er lokalisert på nordkysten av Spania og består av en rekke bygninger som tilhører den baskiske regjeringen. Et sentralt produksjonsanlegg skal konverteres til et ultra-lavtemperatur nettverk med drifts-temperaturer på 40-45ºC. Solfangere skal integreres i sørvendte bygningsfasader og blir en viktig del av varmeforsyningen sammen med varmepumper.

Les mer om RELaTED på prosjektets egen nettside

Senter for solenergi på Herøya - samspill mellom forskning og næring

Internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av et nytt produksjonsanlegg for strukturerte plater i avanserte polymermaterialer - ICEP, som Aventa har tatt initiativet til.

Les mer i Samferdsel og Infrastruktur

 

Aventa AS, Trondheimsveien 436 A, 0962 Oslo, Norway

For å endre dine brukerinnstillinger, klikk her.