Nyhetsbrev fra Aventa - desember 2017 
Les dette nyhetsbrevet i nettleser

Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial profil. Første leveransekontrakt er allerede undertegnet, 80 stand-alone solfangere skal sendes til en flyktningleir i Uganda i løpet av Q1 2018.  Solfangerne skal levere varmt vann til hygieneformål, og plasseres på bakken i nærheten av lokale administrasjonsbygg.

Solfangerne er selvsirkulerende, kun drevet av gravitasjon. Kaldt vann fra vanntanken øverst strømmer ned gjennom solfangeren og varmes av solenergi før det returnerer tilbake til tanken.
Illustrasjon:Aventa AS

Behovet for varmt tappevann er stort i flyktningleire og også i andre FN-prosjekter. Aventa tilbyr et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Representanter fra UNHCR besøkte Aventa og produksjonsanlegget vårt tidlig i oktober, og det har vært en grundig gjennomgang av både produktet og produksjonsprosessen. Godkjenningen av Aventa som leverandør og Termosyfon-solfangerne som egnet produkt kom i løpet av november. UNHCR har nå etablert et samarbeid mellom Aventa og EDILSIDER S.p.A Modular Housing. EDILSIDER er en kontrahert leverandør til UNHCR på små prefabrikkerte modul-hus til flyktningleire. 

Aventa med i nytt EU-prosjekt - solfangere i kombinasjon med fjernvarme 

Et nytt Horizon 2020-prosjekt er satt i gang med fokus på varmeleveranse fra solfangere inn i fjernvarmeanlegg. Det nye i prosjektet er at solfangerne er desentralisert, det vil si at varmen produseres hos sluttkunde og ikke i egne solfangerparker. Solfangere integreres i byggene der varmen skal brukes i stedet for å beslaglegge store landarealer.

RELaTED - REnewable Low TEmperature District
Foto: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

Fjernvarme er blant de meste effektive varmefordelingssystemene i urbane områder, og en nøkkel i arbeidet med de-karbonisering i de fleste europeiske byer. Ved å bruke fornybare energikilder reduseres fotavtrykket ytterligere. Tradisjonelt er fjernvarmeanleggene organisert med en sentral energiproduksjon med fordelingssystem ut til de enkelte forbruksstedene. RELaTED vil introdusere et innovativt konsept der et nettverk av lavtemperatur energikilder/-teknologier (solfangere, varmepumper) kan inkorporeres i et lavtemperatur fjernvarmesystem. Målet er å redusere driftskostnader knyttet til varmetap og samtidig gjøre systemene grønnere uten store investeringskostnader.

RELaTED-konseptet skal demonstreres i fem ulike fjernvarmenett, både nye og eksisterende, i Danmark, Estland, Serbia og Spania. Strategien er på mange måter den samme som for elektriske smart grids, der sluttkunder er både konsumenter og produsenter (plusskunder). Aventa er leverandør av solfangere i prosjektet. 

9 ulike nasjoner er engasjert i RELaTED og prosjektet vil vare ut 2021

Svømmehallen på Moelv har fått Norges største solvarmeanlegg på taket. 

Aventa har levert 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen på Moelv. Anlegget er dermed det største som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt 180 000 kWh. Moelv-anlegget hadde passivhus-standard som premiss, og dermed ble solfangere den eneste løsningen.

Vi ønsker alle våre forbindelser en god jul og et godt nyttår!

 

Aventa AS, Trondheimsveien 436 A, 0962 Oslo, Norway

For å endre dine brukerinnstillinger, klikk her.