Nyhetsbrev fra Aventa - juni 2017 
Les dette nyhetsbrevet i nettleser

450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

Aventa skal levere 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen som bygges i tilknytning til nye Moelv skole og flerbrukshall. Anlegget blir det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Ringsaker kommune bygger ny skole med idrettshall og svømmebasseng.
Illustrasjon:Ringsaker kommune/JAF arkitektkontor AS

Byggingen av Moelvhallen med flerbrukshall og svømmehall er i rute. Hallen blir et tilbud til kommunens befolkning, både skoleelever, tilrettelagte brukergrupper og befolkningen forøvrig. Svømmebassengene, et konkurransebasseng og et terapibasseng, skal varmes med solenergi og 450 kvadratmeter solfangere installeres på stativer på taket av svømmehallen.

GK Rør Gjøvik er totalentreprenør for varmeanlegget, som omfatter både fjernvarme og varmegjenvinning fra dusjvann i tillegg til solvarme. Aventa er signert som underentreprenør for solvarmeleveransen. Moelv svømmehall er et stort og viktig prosjekt for Aventa, og særlig hyggelig er det at kommunene går foran og etterspør solfangere.

Solfangerinstallasjon i sørfasaden på nye Bjørkelangen skole

Aurskog-Høland kommune bygger ny og klimavennlig skole med flerbrukshall på Bjørkelangen. Det brukes massivtre i bærende konstruksjoner og sørfasaden har gitt plass til både solfangere og solceller

Installasjon av solfangere på nye Bjørkelangen skole.
Foto: Aventa 

Totalentreprenør Hent og Aventa har sammen designet et effektivt, energiøkonomisk og miljøriktig varmeanlegg som kombinerer solenergi med flisfyrt fjernvarme. 100 kvadratmeter solfangere installeres i disse dager som en integrert del av skolens sørfasade. Aventa leverer i tillegg varmesentral og et komplett styrings-system som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Skolen bygges med massivtre-elementer og etter passivhusstandard, og skal etter planen stå ferdig innen april 2018.

I 2015 ble det laget en energiutredning for alle kommunale bygg i Bjørkelangen med fokus på solenergi. Bjørkelangen skole er et av flere eksempler nye bygg hvor solenergi nå tas aktivt i bruk.

 Aventa på Solenergidagen 2017 

 

Knut Styrvold snakker om bygningsintegrasjon av solfangere og NorDan Solar-konseptet på Solenergidagen. 

11. mai arrangerte Norsk Solenergiforening Solenergidagen 2017. Rundt 150 deltakere fra ulike bransjer var til stede i Ingeniørenes Hus i Oslo for å høre om status, nyheter og utviklingstrekk. Aventa var invitert til å presentere bygningsintegrerte løsninger for solvarme, og Knut Styrvold fortalte om produktutvikling, samarbeid med byggebransjen og vellykkede prosjekter.  

ICEP - nytt senter for energiteknologi i Grenland

Aventa har tatt initiativ til etablering av et nytt senter for energiteknologi. Senteret, ICEP, skal lokaliseres i Grenland og bygges rundt et produksjonsanlegg for formgiving av plater i avanserte høytemperaturbestandige polymermaterialer. Slike plater brukes i solenergiprodukter for å redusere kostnader og øke fleksibiliteten. En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med ledende europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Disse panelene vil levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av senteret.


Interessen fra lokale bedrifter og virkemiddelapparatet er positiv.  ”ICEP vil gi et viktig supplement til det allerede brede industrimiljøet i Grenland. Et internasjonalt industrielt senter med fokus på fornybar energi og reduserte utslipp av drivhusgasser, vil dessuten bidra til å øke Norges omdømme som en viktig internasjonal pådriver for et bærekraftig energisystem”, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss.

Les mer her

Aventa AS, Trondheimsveien 436 A, 0962 Oslo, Norway

For å endre dine brukerinnstillinger, klikk her.